Rehab efter ingrepp - fraktur

Vi jobbar mycket med rehabilitering efter olika opererade och icke opererade skador i kroppens rörelsesystem.


Det kan vara:

  • Proteskirurgi i höft, knä och axel
  • Hälsenerupturer
  • Olika ryggoperationer
  • Ledbandsskador i fot, axel och knä, typ korsband
  • Meniskskador
  • Axeloperationer
  • Frakturer


Vi följer nationella vårdprogram, till exempel Axelina


Karlskrona

Fysio

Blåportsgatan 15, Karlskrona

Tel : 0455 - 311454

info@karlskronafysio.se