OMT

OMT är ett specialistområde inom fysioterapi som omfattar diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder av smärta samt andra symtom och funktionsnedsättningar som har sitt ursprung i rygg, leder, muskler och nerver.

Efter en klinisk bedömning får du behandling, där vi använder oss av manuella tekniker och utöver det får du ett individuellt anpassat träningsprogram. Vi hjälper dig att hitta den hållning, arbetsställning samt den träningsmetod som passar dig bäst. I behandlingen ingår att ge dig kunskap om uppkomsten till dina besvär, så att du i möjligaste mån skall kunna förebygga dina problem.

OMT är en internationell specialistutbildning för fysioterapeuter som baseras på klinisk vetenskap. Utbildningen avslutas med en internationell examen i OMT

Läs mer : www.omtsweden.se


Karlskrona

Fysio

Blåportsgatan 15, Karlskrona

Tel : 0455 - 311454

info@karlskronafysio.se