BehandlingEfter en noggrann undersökning utarbetar vi tillsammans med dig en individuell behandlingsplan som tar hänsyn till dina speciella behov

och förutsättningar. Vi ser till helheten och försöker finna orsaken

till dina besvär. Vi arbetar evidensbaserat och tillsammans med

dig sätter vi upp konkreta mål med behandlingen.
Karlskrona

Fysio

Blåportsgatan 15, Karlskrona

Tel : 0455 - 311454

info@karlskronafysio.se