Ultraljud

Ultraljudsundersökningar är ett bra alternativ för att komplettera en klinisk undersökning. Med hjälp av ultraljud kan framför allt mjukdelar bedömas. Det går t.ex. att se mjukdelsförkalkningar, senskador, muskelbristningar och svullnad.


Vi är framför allt specialiserade på axelundersöknkgaer men har även kompetens att undersöka bla hälsenor, knäsenor och hamstrings. Har examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik 

Karlskrona

Fysio

Blåportsgatan 15, Karlskrona

Tel : 0455 - 311454

Fax : 0455 - 308347